SEA, Online marketing

Nieuwe algemene voorwaarden AdWords

😅
Oeps, hier is het leegjes
Probeer een andere search of neem contact met ons op
🤔
Oeps, dat ging niet zo goed...
Het lijkt op een fout aan onze kant, onze developers zijn op de hoogte gebracht. Probeer een andere zoekopdracht of probeer het later nog eens.
👀
Bezig met zoeken
oktober 2017
Google AdWords heeft nieuwe algemene voorwaarden. Je kunt niet anders dan accepteren als je wilt blijven AdWordsen. We kregen de laatste tijd vaak de vraag wat er is veranderd. Dat leggen we je hierbij uit.
Wijziging voorwaarden
In augustus 2017 al, kondigde Google AdWords via het adwordsblog aan dat de voorwaarden zouden gaan wijzigen. Zoals altijd bij lanceringen via een gefaseerde wereldwijde uitrol. De voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2017 en alle adverteerders moeten ze binnenkort accepteren
Hoe vaak gebeurt dat nou?
Updates aan de algemene voorwaarden bij bedrijven gebeuren aan de lopende band. Bij AdWords wijzigt de advertentie-Policy continu, daar is Google semi-open over en alles daarover lees je in het wijzigingenoverzicht. De Policy is het advertentiebeleid van Google waarmee adverteren in de hand wordt gehouden. Op basis van de Policy worden advertenties afgekeurd door merkrecht of schunnige woorden. Maar op basis van Policy worden ook accounts tijdelijk of permanent opgeschort. Best wel serieus, maar je hoort er vrij weinig over. Nog minder hoor je over wijzigingen in de algemene voorwaarden, die ongeveer 1x per 2 tot 4 jaar gebeuren.
De verandering
Google omschrijft de verandering letterlijk als volgt, maar dat is eigenlijk maar marketingpraat... Voor insights wat er écht gewijzigd is: Scroll verder naar beneden.

 • Meer flexibiliteit om contact met u op te nemen via telefoon, sms en e-mail.
 • Nieuwe bepalingen voor de manier waarop producten en functies in AdWords worden getest.
 • Nieuwe bepalingen inzake de openbaarmaking van technische fouten en bugs in AdWords.
 • Nieuwe voorwaarden op het gebied van gegevensbescherming die verband houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en met andere Europese kaders voor privacy.
Maar wat is er nu écht veranderd?
We hebben ze even ondersteboven getrokken en vergeleken met de laatste versie... Puntsgewijs hebben we de toevoegingen of verwijderingen neergezet.

Artikel 1. Programma's
Dit is toegevoegd:
 • Het Programma is een advertentieplatform waarop de Klant Google en zijn Geaffilieerden toestemming geeft geautomatiseerde hulpprogramma's te gebruiken om Advertenties op te maken.

Artikel 2. Policies
Dit is toegevoegd:
 • Voor zover van toepassing de Google EU User Consent Policy at privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy
 • In verband met het Programma zal Google voldoen aan de Google Privacy Policy, die te vinden is op google.com/policies/privacy (welke van tijd tot tijd kan worden gewijzigd). Voor zover het Programmagebruik binnen de scope valt, stemmen Google en de Klant in met, waar van toepassing,
 • (i) de Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms beschikbaar op privacy.google.com/businesses/controllerterms; of 
 • (ii) de Google Ads Data Processing Terms beschikbaar op privacy.google.com/businesses/processorterms (gezamenlijk de “EU Data Terms”) Google zal de EU Data Terms niet wijzigingen, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan in de EU Data Terms. De Klant zal het volgende niet doen en zal derden geen toestemming geven het volgende te doen:
 •  (iv) te proberen om de goede werking van de Programma's te verstoren 

Artikel 4 Testen
Een volledig nieuw artikel. Dit is toegevoegd:
 • De Klant geeft Google en zijn Geaffilieerden toestemming om periodieke testen uit te voeren die het Gebruik van de Klant van Programma's kunnen beïnvloeden, waaronder advertentie opmaak, doelstellingen, bestemmingen, kwaliteit, ranking, prestatie, prijzen en auction-time bid adjustments. Om de tijdigheid en de geldigheid van de testresultaten te waarborgen, staat de Klant Google toe zulke testen uit te voeren zonder kennisgeving of vergoeding aan de Klant.

Artikel 6. Garanties
Dit is toegevoegd:
 • Door een mobiel of ander telefoonnummer aan Google te verstrekken in verband met de Programma's, erkent de Klant dat Google, zijn Geaffilieerden en hun agenten kunnen bellen en SMS-berichten kunnen verzenden (waarvoor standaard bericht en data tarieven van toepassing op kunnen zijn) naar de verstrekte telefoonnummers, inclusief via een automatische telefoon belsysteem, voor het doel van het Programma. Google zal echter niet op basis van deze toestemming gesprekken initiëren of sms-berichten versturen voor marketingdoeleinden. De Klant machtigt Google, zijn Geaffilieerden en hun agenten verder om elektronische mails te versturen naar de Klant voor de Programma doeleinden. 
 
Artikel 9. Disclaimers
Dit is toegevoegd:
 • Voor zover als wettelijk toegestaan, doet Google geen toezegging dat zij de Klant zal informeren ten aanzien van gebreken of fouten.

Artikel 12. Wijzigingen bepalingen en beëindiging
Dit is toegevoegd:
 • Google mag op elk gewenst moment niet materiële wijzigingen maken op deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving. Google zal echter vooraf kennis geven indien de Voorwaarden materieel worden gewijzigd. 
Verwijderd:
 • De Klant moet deze Voorwaarden regelmatig controleren.
Toegevoegd:
 • Google mag de deelname van de Klant aan de Programma's op elk gewenst moment opschorten. Bijvoorbeeld bij betalingsproblemen, vermoedelijke of daadwerkelijke schendingen van de Policies of deze Voorwaarden, of om juridische redenen.
 
Artikel 13. Diverse bepalingen
Dit is toegevoegd:
 • (b) Behoudens het bepaalde in Clausule 10, zal niets in deze Voorwaarden het recht van een partij beperken om zich tot een rechtbank te wenden voor juridische ondersteuning. 
 • (d) De Klant mag geen openbare uitspraken doen met betrekking tot de relatie die wordt geïmpliceerd door deze Voorwaarden (behalve indien wettelijk vereist).
 • >> Dit was "Geen van de partijen doet openbare uitspraken met betrekking tot de relatie die wordt geïmpliceerd door deze Voorwaarden (behalve indien wettelijk vereist)."
 • Deze vereisten voor kennisgevingen zijn niet van toepassing op juridische dagvaardingsprocedures, die vallen onder de toepasselijke wetgeving.
 • (g) Geen van de partijen mag zijn rechten onder deze Voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen, behalve dat (A) Google al haar rechten en/ of verplichtingen geheel of gedeeltelijk onder deze voorwaarden aan een Geaffilieerde mag overdragen als de Klant hierover is bericht.
Oke. Dus. Wat is er nou écht écht veranderd?
Het lijkt erop dat Google wat minder aansprakelijkheid aanvaardt en onder de radar ook ingedekt tegen ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe Shopping. Google is niet van plan aansprakelijkheid te aanvaarden voor shit dat Affiliates veroorzaken in Shopping.

Voor wat betreft de punten die Google heeft toegelicht, maar dan naast Jip-en-janneketaal ook gevolgen:
 • Meer flexibiliteit om contact met u op te nemen via telefoon, sms en e-mail.
> Klopt, niks mis mee en het is inderdaad wat er staat.

 • Nieuwe bepalingen voor de manier waarop producten en functies in AdWords worden getest.
> Klopt... Maar, die is wel tricky. Google mag namelijk zonder kennisgeving aan de klant wijzigingen doorvoeren die potentieel ingrijpende impact hebben op je resultaat. Namelijk de volgende zaken: "Advertentie opmaak, doelstellingen, Bestemmingen, kwaliteit, ranking, prestatie, prijzen en auction-time bid adjustments..." Trek je eigen conclusies.

 • Nieuwe bepalingen inzake de openbaarmaking van technische fouten en bugs in AdWords.
> Klopt. En dat is ook een lelijke... Letterlijk: "Voor zover als wettelijk toegestaan, doet Google geen toezegging dat zij de Klant zal informeren ten aanzien van gebreken of fouten." Oftewel, als ze een f*ckup maken dat je geld kost óf conversies kost hoeft Google je daarover niet te informeren. Chill!

 • Nieuwe voorwaarden op het gebied van gegevensbescherming die verband houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en met andere Europese kaders voor privacy.
> Legit. Fair enough, want de AVG komt er inderdaad aan. ik kan niet goed genoeg inschatten hoeveel impact dit heeft, maar schiet vooral de Privacy Policy en de Data Controller Terms naar je Legal afdeling toe als je in een business zit waar dit impactvol kan zijn.
Conclusie
Als je Google AdWords wilt blijven gebruiken, kan je niet anders dan de nieuwe algemene voorwaarden accepteren. Ik adviseer in ieder geval wel altijd serieus naar voorwaarden te kijken en herinner je daarbij graag aan een grappige South Park scene. De wijzigingen in de algemene voorwaarden lijken nu vooral voor Comparison Shopping gedaan te zijn. Wat daarnaast opvalt is dat Google duidelijk maakt dat ze (nog meer) testen en dat dat soms ten koste zal gaan van performance bij klanten. Ze aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid. Op dat gebied kan ik alleen maar zeggen: Blijf je campagnes goed monitoren en optimaliseer zodat je je targets ook bij wijzigingen kunt blijven halen.

Thanks.

Reinier van Eijk
Marketing Directeur
reinier@condept.nl

Meer van dit

SEA Online marketing